AVANCEM PER UN TREBALL ESTABLE I SEGUR

La Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals obliga l’empresari a constituir un servei de prevenció per garantir i protegir la salut i la integritat del seus treballadors, comptant o bé amb un servei de prevenció propi o contractant un servei de prevenció aliè, per tal de rebre suport en el control i gestió dels riscos laborals.

Josep Maria Gardeñes
President de COELL

Essent tots conscients que les empreses s’han de sentir implicades a l’hora de complir amb la normativa, COELL ha endegat un nou servei d’assessorament de Prevenció de Riscos Laborals per tal d’orientar i informar en matèria de prevenció de Riscos Laborals a les empreses associades i als nostres socis. L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL compta amb el suport de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

L’objectiu d’aquest punt de servei és promocionar la cultura de la prevenció entre empresaris i treballadors i facilitar la incorporació de la seguretat integrada en les petites i mitjanes empreses mitjançant la funció assessora i d’assistència.

Comptem amb què mitjançant aquest nou servei assolireu una gestió eficient i una eficaç integració de la gestió preventiva atès que la prevenció en el si de les empreses és la pedra angular per aconseguir millorar les condicions de seguretat i salut dels treballadors.

FINANCIADO POR:  COD.ACCIÓN AT2018-0077-4

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante  y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

COELL ha posat en marxa l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals (OPRL), un nou servei d’assessorament per tal d’orientar i assessorar en matèria de prevenció de Riscos Laborals a les empreses associades i als associats a COELL.L’objectiu d’aquest punt de servei és:

  • Promoure la cultura de la prevenció entre empresaris, treballadors i societat a través dels programes desenvolupats per la OPRL de COELL.
  • Facilitar la incorporació de la seguretat integrada en les petites i mitjanes empreses mitjançant la funció assessora i d’assistència de l’OPRL de COELL.
  • Elaborarà eines preventives que facilitin i simplifiquin l’aplicació de les diferents disciplines preventives i contribuirà, a més, a la informació dels integrants de l’empresa mitjançant l’elaboració de material informatiu escaient al conjunt dels sectors productius.
  • Assessorar i donar atenció personalitzada a les empreses amb l’objectiu transversal de mantenir l’eix central de totes les actuacions el concepte de ‘seguretat integrada’ (Art. 1 RD 39/97)
  • Reforçar l’assessorament tècnic a les empreses catalanes, mitjançant visites de tècnics de prevenció a les instal•lacions de les empreses
  • Efectuar el tractament de les dades obtingudes de la informació de les consultes rebudes i de les consultes rebudes i de les visites d’assessorament realitzades.
  • Programar les Jornades de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Aquest servei és gratuït. Sol·licití mes informació  en matèria preventiva: aspectes legals, tècnic s, de gestió, etc., trucant al telèfon 973-232166 o be per correu electrònic prl@coell.org